Wicca Rede – gedragscode

Wicca’s kennen een gedragscode, of rede, die als laatste stelling heeft: ‘Schaadt het niet, doe wat je wilt’. Niet alle wicca groepen gebruiken exact dezelfde rede. Sommige wicca’s spreken van de Drievoudige Wet – een heksenversie van het karma, terwijl anderen menen dat de rede de god en godin aanroept, die in alles aanwezig is. Hier onder vindt u een eigentijdse versie van de oude Wiccarede. Maar volg bovenal uw eigen intuïtie!

Op heksenwetten zul je bouwen, in ware liefde en vol vertrouwen. 
Leef en laat anderen leven, houd maat bij het nemen en geven.

De eerste vier verzen van de Wiccarede drukken het basisprincipe van een wicca uit: leven met respect voor uzelf en voor anderen. Veel wicca’s denken dat onrechtvaardigheid voortkomt uit angst en twijfel en dat een leven in liefde en vertrouwen die kan beëindigen. Deze verzen onderstrepen ook het beland van tolerantie en vrijheid van meningsuiting. 

De cirkel zul je driemaal keren, en al het boze eruit weren.
Je spreuken zijn gevat in rijm, en zullen daardoor werkzaam zijn. 

Deze verzen geven aan hoe effectieve betoveringen worden uitgevoerd. De cirkel moet de energie die vrijkomt bij het ritueel vasthouden en een heilige plaats creëren, los van het dagelijks leven. Rijm stimuleert de creativiteit van de geest, die heerst over mystieke kennis en verborgen mysteries. 

Een vriendelijk oog, aanraken teer, toebehoren voor spreuken dat is de leer.
De wassende maan vraagt rechtsom en even, dans dan, en breng het pentakel tot leven.
Maar huilt een weerwolf bij ijzerhard, draai links bij de maan in het laatste kwart.
Is de maangodin in haar nieuwe stand, druk dan twee kussen op haar hand.
Wees gereed bij volle maan, hartstocht mag haar weg dan gaan.

Deze verzen vertellen wicca’s open te staan voor natuurlijk cycli en de wisselende kracht van de wassende en afnemende maan.

Staat de stormwind krachtig noord, strijk het zeil en sluit de poort.
De zuidenwind doet harten opbloeien, ook jij kunt dan van liefde groeien.
Wind uit het oosten brengt nieuw aan het licht, bereid je voor, feest is in zicht.
Heeft de westenwind de heerschappij, voor dolende zielen is het rustig tij.

De kracht van de elementen wordt uitgedrukt door de vier windstreken: noord, zuid, oost en west. 

Negen houtsblokken onder de ketel zijn goed, verbrand ze snel in zachte gloed.
De wijze boom der Godin telt jaren veel, breng je haar schade toe, dan is vloek je deel. 

Deze verzen verwijzen naar de negen heilige wouden die het vreugdevuur maken, een baken dat geluk aantrekt. De eik, esdoorn, appel, hazelaar, berk, lijsterbes, hulst en wilg. Sommige wiccagroepen kennen een verbod op het branden van vlier, taxus en sleedoorn. 

Komt het jaarwiel bij Beltane te staan, steek dan vreugdevuren aan.
Is het rad bij Yule beland, ontsteek de fakkels. Pan heerst in het land.

Deze verzen vergelijken het Jaarwiel met het oude Zonnewiel. Het ritme versnelt als Beltane, het begin van de zomer komt; de Beltanevuren zuiveren al het leven nat de wintertijd. Het joelblok staat voor de terugkeer van de zon in midwinter en de heerschappij van de Hulstkoning. 

Verzorg de planten toegewijd, met de zege der Godin word je verblijd.
Het kabbelende water is je geweten, werp een steen om niet te vergeten.

Deze verzen vertellen een wicca dat de natuur de grootste leermeester is. Wicca’s moeten respect hebben voor al het leven en veel buiten verblijven om de kracht van de natuur te ervaren. Het werpen van een steen in stromend water symboliseert de behoefte om ‘met de stroom mee te gaan’, zonder verzet. Wicca’s respecteren de natuurlijke orde en volgen het ritme van de elementen. 

In nood zul je je waardig weten, en geen bezit van je naaste begeren.
Laat je niet met dwazen in, het is slecht voor jezelf en heeft geen zin.

Deze verzen waarschuwen wicca’s om niet te hangen aan andermans oordeel. Dit belemmert uw vrijheid van gedachte en gevoel en doet u verstrikt raken in meningen van anderen. Kies uw vrienden met zorg, vrienden die integer en puur zijn. Deze verzen leren u om uw gevoel voor eigenwaarde te beschermen.

Zijn welkom en afscheid warm getoond, met geluk in het hart word je beloond.
Door de wet van drie laat je je leiden, drievoudig goede en drievoudig slechte tijden.
wanneer tegenspoed je het licht berooft, draag dan een ster voor je hoofd.
Wie je lief hebt, zul je niet bedriegen, anders zullen zij ook jou beliegen.

Wicca’s moeten anderen behandelen zoals ze zelf behandeld willen worden. Deze verzen sporen u aan uw steentje bij te dragen aan een betere wereld en om liefde als de enige waarheid te zien.

Nog zeven woorden, neem die niet mild: ‘Schaadt het niet, doe wat je wilt’.

Zonder meer de belangrijkste verzen van de Wiccarede. Daarom staan deze verzen vaak los van de andere. Het is de voornaamste wiccawet, welk pad een wicca ook volgt. De verzen verwijzen naar keuzevrijheid, respect voor anderen en de eenheid van liefde. Wicca’s willen ene positieve filosofie uitdragen en streven naar een wereld van harmonie en vrede.

Bron MBS ©Loes Raaphorst 01/2006