Willow – Wilg – Salix vitellina 

Voor verbitterde personen, zich ergerende en haatdragende personen die zich het slachtoffer voelen van het noodlot of de schuld altijd bij anderen zoeken. Ze zijn snel beledigd, zijn zwartkijkers en spelbedervers, die het goed humeur of optimisme van anderen ondermijnen of hen hun beter lot, geluk of gezondheid misgunnen. Ze accepteren hulp van anderen als iets vanzelfsprekends, doch kennen geen dankbaarheid.

Negatief: wrokkige verbittering

  • Voor personen die zich steeds beklagen 
  • Voor mensen die steeds eenzamer en verbitterder worden 
  • Voor pessimisten die slechts oog hebben voor de negatieve aspecten van het leven 
  • Voor hen met smeulende woede, die niet tot uitbarsting komt 

Positief: vredige aanvaarding en optimisme

  • Als bij herstellende ziekte slechts met tegenzin wordt toegegeven dat het beter gaat 
  • Voor veeleisende personen die nemen zonder te geven 
  • Voor personen die niet kunnen begrijpen dat andere mensen opgewekt of positief ingesteld zijn 

Bron: Anthémis