Witte Magie Wereldwijd Israël

In bijbelse teksten vind je referenties terug
naar de heilige boom van Asherah.

Zelfs binnen een grote patriarchale religie als het Hebreeuwse geloof vinden we sporen van witte magie terug. Zo onthullen bijbelse referenties aan Asherah dat deze godin onafgebroken werd vereerd. Oude teksten omschrijven haar als de gemalin van Jahweh en ‘God de Moeder’.  Ook Hokhma was een Semitische godin, verbonden met de elementen, alchemie en de sterren. 

Bron MBS ©Loes Raaphorst 12/2005