Witte Magie Wereldwijd Zigeuners

Romani-zigeuners worden vaak verbonden 
met gebruiken als handlezen.

De nomadische Romani-zigeuners, die uit India zouden stammen, hebben de hele wereld over gereisd. Hun oude magie is daarbij versmolten met die van andere culturen. Zigeunermagie – door veel mensen geassocieerd met handlezen, glazen bollen en koffiedik kijken – is sterk verbonden met de verering van de zwarte godin Sara Kali. Ze belichaamt sterren, zeeën en hemel, en je moet voorzichtig met haar omgaan.

Bron MBS ©Loes Raaphorst 12/2005