Witte Zwanen – Zwarte Zwanen –schaduw en licht zijn twee kanten van één gezicht

Kernwoorden

  • Waarheid
  • Vergeving
  • Overgave
  • Beschermengel

Beschrijving

Op het kunstwerk zijn een witte en een zwarte zwaan te zien. De zwarte zwaan zwemt als een schaduw op de achtergrond. Twee opgeheven handen komen uit de schaduwen omhoog. Deze handen openen zich vol overgave naar het licht. Tussen hen is een poort te zien en een groeiende kiem van een leven in het licht. Links van de handen is een engelfiguur zichtbaar die met geloken ogen kracht zendt naar de mensenwereld. Een paarse en een gele bloemengroep doen denken aan het paars en geel van het paasfeest. In deze realiteit gaat de zon onder achter nevelslierten. De witte zwaan draagt een beginnend leven, een embryo. Geborgen ligt dit kindje in de zachte zwanenveren. De zwaan glijdt rustig over het water en is kalm maar doelbewust op weg naar iets buiten ons gezichtsveld. 

Boodschap

Waarheid – Heb je deze kaart getrokken, dan is de tijd aangebroken dat je de waarheid onder ogen ziet, een waarheid die in deze realiteit een schaduw over je leven werpt. Misschien is het een waarheid waardoor jouw oude leven geen stand meer houdt en ook je overtuigingen afbrokkelen. Dit kan op een sterfproces lijken. Misschien lijkt dat allemaal nogal zwaar of pijnlijk, maat toch is er veel beweging op het spirituele niveau. Je lotsbestemming komt duidelijk naar voren. Op dit moment kan dat afscheid nemen betekenen, afscheid nemen van het oude. Daarvoor moet je misschien veel achterlaten of je verwachtingen loslaten. 

Overgave – Als je de overgave kunt bereiken die de open handen op de kaart laten zien, dan ben je al een stuk van de weg gegaan. Weet dat er Engelen of Gidsen over je waken en dat ze je zullen helpen als je het duidelijk vraagt. Het Engelenrijk zal niet zomaar ingrijpen. Het wacht erop dat jij in je bewustzijn groeit en je egobindingen los gaat laten. Buig je hoofd en durf op de knieën te gaan. Voel vergeving voor jezelf. Wanneer dit niet direct lukt, accepteer dit dan. Je bent goed zoals je bent. Wat er ook gebeurd is, je moet verder zoals de witte zwaan ook verder gaat. 

Vergeving – Het is ook belangrijk vergeving naar anderen te gaan voelen en misschien kun je dit pas wanneer je echt kwaad bent geweest. Soms is het moeilijk om een gestorvene te vergeven, maar weet dat niemand jou met opzet in de steek gelaten heeft. Het komt voor dat vooral kinderen maar ook volwassenen zich schuldig voelen waanneer er door een sterfgeval of een scheiding iemand uit hun leven verdwijnt. Als je ervan uitgaat dat er een goddelijke leidraad of lotsbestemming voor ieder mens is dan heeft ieder mens zijn eigen tijdsspanne in dit leven te gaan, hoe moeilijk dit soms ook te accepteren is. Onze persoonlijke acties zijn dus nooit de reden dat iemand wegvalt. Je bent onschuldig. 

Beschermengel – Kun je het verleden loslaten en toch de schaduw van de zwarte zwaan accepteren? Ze zal nog wel een tijdje met je mee zwemmen, maar ook de engel is dicht bij jou. Misschien ie iemand in jouw omgeving gestorven. Deze kaart vertelt over de ziel die naar het licht is overgegaan en die in de grote stralende energie van het Goddelijke universum opgenomen wordt. 

Op weg – Het kan ook zijn dat je de pijn nog voelt van een verloren relatie of een niet afgesloten contact. Mogelijk was er een project dat je anders wilde of een ziekte die een schaduw in je leven bracht. Wees gerust, je kunt veel meer aan dan je denkt. Vertrouw erop dat na het loslaten en de overgave nu de tijd aangebroken is dat je weer op weg gaan en je levenspad vervolgt. Er is een belofte van iets nieuws, als duur het misschien nog een tijdje. Langzaam maar zeker komt er een nieuw gezichtsveld. Ga op weg als de witte zwaan, statig met je grote witte vleugels kun jij over het water glijden. 

Symbolische betekenis, archetypes en herkenning 

Open handen – Met onze handen zijn wij in staat om ons krachtig en symbolisch uit te drukken. Sommige mensen praten met hun handen/ We spreken ook van in Gods handen te zijn. De open handen op de kaart zijn in overgave naar boven gericht. Zij laten hier in acceptatie een persoon los wiens ziel naar het licht reist. Tegelijkertijd ontvangen deze handen de spiegelingen van dit stralende licht. Echt loslaten betekent zelf door een poort gaan naar een nieuwe levensfase. De handen geven en ontvangen. 

Zwanen – Het lied ‘Witte zwanen, zwarte zwanen, wie gaat er mee naar Engeland (het land der engelen)  varen’, is een bekend kinderversje. Dit oude symbolische lied wordt begeleid met bewegingen. Het is een spel waarbij je herhaaldelijk door een poort gaat. Daar wordt bij gezongen: ‘kruip dore, kruip dore, van achteren naar voren’. Dit is een mooi symbool voor de wederopstanding en het overgaan van het oude naar het nieuwe.

De zwaan staat voor de dageraad. Twee elementen, water en lucht, komen samen in de zwaan die zich in beide even elegant beweegt. Bij ons staat water voor het gevoelsleven en lucht voor ons verstand en onze geestkracht. Als je gevoel en verstand kunt verbinden, dan ben je in evenwicht. De zwaan is een heilig dier bij de Kelten. Zwanen bezitten de kracht van de zon en van het water. Zij staan voor liefde, zuiverheid en het zielsaspect. 

De kleur paars – Op de kaart is dit een licht tot donker violet. Deze kleur kan symbool staan voor verdriet, verlangen, nostalgie en rouw. Toch staat deze kleur ook voor religieuze overgave, eenvoud en nederigheid. Het licht violet van de engel op de kaart is een kleur die de kelk van je leven kan vullen met zachtheid wanneer zij leeggegoten is. 

De kleur geel – van de gouden zon staat in de Hindoe-religie voor het leven zelf, voor licht, waarheid en onsterfelijkheid. Bij de Noord-Amerikaanse indianen staat de kleur geel vrijwel altijd voor de windrichting van het oosten. Zij staat daar voor inspiratie en inzicht, het nieuwe begin en de geboorte. Zo is zij ook op deze kaart een kleur die met haar straling de nieuwe kiem doet groeien. 

Beschermengel – Er worden veel soorten engelen benoemd in de verschillende religies. Zij vormen de verbinding tussen het goddelijke en de mensheid, tussen hemel en aarde. De beschermengel op deze kaart heeft een stille, geconcentreerde uitdrukking. Hij/zij staat als het ware achter de persoon en stuurt voortdurend goede energie, troost en compassie. De engel is dichtbij en draagt als kroon een lotusbloem. Met deze bloem als kruinchakra wordt spiritualiteit ontvangen en doorgegeven. 

Ondergaande zon – De zon op de afbeelding gaat onder in nevels. De mist staat hier voor het onbekende, andere dimensies dan de dagelijkse die wij kennen. In veel culturen staat de ondergaande zon voor het loslaten en het afscheid nemen. Meestal staat de ondergaande zon voor de windrichting van het westen. Bij de indianen staat het voor de tijd van levenservaring, inkeer, terugtrekken en bezinning. Hier voegt de schrijfster het symbool van de midlifecrisis aan toe. Zoals de zon ondergaat en weer opkomt, zo zijn er ook levensfasen in een mensenleven. 

Poort naar het licht – De poort tussen de twee handen is een poort naar een andere dimensie, de dimensie van het stralende licht. In ‘bijna dood ervaringen’ zien mensen die bijvoorbeeld een ongeluk meemaken of in coma liggen een tunnel waar zij doorheen zullen gaan. Aan het eind van deze tunnel wordt altijd een stralend licht gezien. Komen deze mensen terug in deze wereld, dan zijn ze later niet bang om te sterven, want wij weten zeker dat ze naar dit stralende licht zullen gaan.