Wolf – Leraar

Wolf…
Leraar,
pionier,
maanhond van mijn ziel.

Huilend,
zingend,
leer je mij weten.

Wolf is de pionier, de voorbode van nieuwe ideeën, die naar de clan terugkeert om kracht te onderwijzen en met anderen te delen. Wolf heeft in zijn leven slechts één partner en is trouw als Hond. Als je een tijd onder Wolven zou verkeren, zou je merken dat er binnen de troep een enorm saamhorigheidsgevoel heerst, maar ook een sterke drang naar individualiteit. Wat dat betreft lijkt Wolf erg veel op het menselijk ras. Wij mensen zijn ook in staat om deel uit te maken van de maatschappij en toch onze individuele dromen en ideeën te behouden.

In de Grote Sternatie wordt Wolf voorgesteld door de Hondsster, Sirius, volgens de overlevering in oude tijden de oorspronkelijke thuisbasis van onze leraren. De oude Egyptenaren dachten dat de goden op Sirius woonden; de Dogan-stam in Afrika gelooft die nog steeds. Het is niet zo gek dat inheemse Amerikaanse volken diezelfde verband legden en mensen met de kracht van Wolf als de clan van leraren gingen aanvaarden. 

Het verstand van Wolf is zeer scherp en de maan is zijn bondgenoot in kracht. De maan is het symbool voor psychische energie, of voor het onbewuste waarin de geheimen van kennis en wijsheid schuilen. Als Wolf tegen de maan blaft, kan dit een teken zijn dat hij verbinding wil maken met nieuwe ideeën die net onder het oppervlak van het bewustzijn liggen. De kracht van Wolf stelt de leraar in ons in staat te voorschijn te komen en de Kinderen van de Aarde te helpen bij het begrijpen van het Grote Mysterie en van het leven. 

Als je de Wolfkaart hebt getrokken, ben je waarschijnlijk in staat je persoonlijke kracht met anderen te delen. Het kan ook zijn dat je intuïtie op dit moment een antwoord of lering voor eigen gebruik voor je heeft. Als je de kracht van Wolf in je tot leven voelt komen, krijgt je misschien zin om je kennis over te dragen. Wellicht ga je in woord of geschrift informatie overdragen die anderen kan helpen hun uniekheid of hun levensweg beter te begrijpen. Het bewustzijn  van de mensheid zal nieuwe hoogten bereiken dank zij mensen die grote waarheden met anderen delen. Wolf zou je ook kunnen vertellen om eenzame plekken op te zoeken waar je in staat zult zijn de leraar in jezelf te zien. Als je alleen bent op een plek waar kracht van uitgaat, een plek zonder andere mensen, kun je je ware zelf vinden. Kijk overal uit naar leringen. Wolf komt alleen maar naar je toe wanneer je om de verschijning van de grootste leraar van de stam verzoekt.