Zeruch & Phanuel

Zeruch: de Engel van kracht.
Phanuel: de Engel van Boetedoening.
De kaart om uw leven kosmisch op orde te brengen.

Zeruch en Phanuel zijn de Engelen voor h et heropenen van het hart. Als u deze kaart hebt getrokken, zijn er duisteren, onopgeloste zaken in uw leven. Misschien gaat het om iets wat u hebt gedaan of iets wat u is aangedaan, maar het heeft ervoor gezorgd dat uw hartchakra zich heeft gesloten. Dit heeft uw welzijn negatief beninvloed en zal uw spirituele ontwikkeling in dit leven blokkeren, want het betekent dat u niet in staat bent om contact te leggen met uw Hogere Zelf.

Zeruch (Arm van God) is de Engel van kracht. Roep Zeruch aan voor fysieke kracht, positieve energie of de vastberadenheid om datgene te ondernemen wat nodig is voor het oplossen van uw situatie – of het nu gaat om iets wat door het verleden is veroorzaakt of in het heden speelt.

De taak van Phanuel, de Engel van berouw en boetedoening is getuige te zijn van fouten die u persoonlijk hebt gemaakt of de nare dingen die u hebt meegemaakt als gevolg van de wandaden van anderen. Al het leven moet in evenwicht zijn om een goddelijke orde te bereiken. Phanuel zal u daarom helpen om dingen recht te zetten of iemand de kracht geven u om vergiffenis te vragen, zodat jullie allebei verder kunnen in het leven. De sleutel is om u open te stellen voor liefde. Liefde doorboort de duisternis en laat de zachte gloed van hoop terugstromen in uw hart.