Zielsmotivatie getallen – bereken je levensopdracht

Heeft onze ziel ons iets te vertellen? En als dat al zo is, hoe laten wij hem dan aan het woord? De Amerikaanse Yvonne Chang helpt mensen de weg naar de ziel te vinden. ‘To unlock inner doors’ ziet zij als haar missie. ‘Zie de ziel maar als een schatkist. Je moet gewoon een beetje graven om hem te vinden’. 

Hoe bereken je je zielsgetal?

Het werkt heel simpel. Maak een tabel met naast elkaar de getallen 1 tot en met 9 met daaronder, in drie rijen de letters van het alfabet:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  

Elke letter van de initialen van je naam zoals die in je paspoort staat heeft de waarde van het getal dat er recht boven staat. Tel de waarde van de letters bij elkaar op om je ‘zielsmotivatiegetal’ te vinden. Is dat een enkel getal, dan is dat de uitkomst. Getallen van 2 cijfers worden bij elkaar opgeteld (dus 15 = 1 + 5 = 6. Of 20 = 2 + 0 = 2). 

Maar let op, er zijn zes uitzonderingen: dat zijn de totalen 13, 14, 16, 19 en de dubbelgetallen 11 en 22. Als voorbeeld: 13 wordt dus géén 4, maar krijgt de combinatie 13/4.

Uitleg van de zielsgetallen:

Zielsgetal 1 heeft de trilling van originaliteit en scheppend vermogen. De 1 laat zich kennen door een creatieve geest. Je bent een krachtig en moedig mens. Ingrijpende ervaringen in je leven accepteer je, omdat je ziel weet dat deze een doel hebben, namelijk ontdekken wie je werkelijk bent. In perioden dat jouw moed toeneemt, wordt je uitgedaagd om nieuwe ervaringen op te doen en je verder te ontplooien. Wanneer je zielsgetal uit balans raakt kun je te overtuigd van jezelf en egoïstisch zijn. Dan pak je wat je kunt. Ben je te dominant en aanvallend. Als dat zo is moet je leren dat dit gedrag niets met ware moed te maken heeft en je niet verder zal brengen in je leven. Als je leeft in harmonie weet je wat je moet doen in welke situatie dan ook en kun je een echte leider zijn die anderen de weg wijst. Tenslotte: als je helemaal in balans bent is 1 ook de trilling van het licht, een spirituele trilling van het hoogste niveau. Je kunt een zuil van licht worden met kracht en moed tot je beschikking. 

Zielsgetal 2 is de trilling van gevoeligheid. Jouw ziel is zich voortdurend bewust van de tweespalt, de yin en yang in alles en daarom heb je een sterkte behoefte aan harmonie. De 2 is een meng-energie; dat wil zeggen dat je kwaliteiten bezit die kunnen leiden naar harmonie en samenwerking. Je kunt goed luisteren, bent ontvankelijk en zeer gevoelig en kunt daardoor op een diplomatieke manier bemiddelen. Wanneer je zielsgetal uit balans raakt, kun je overgevoelig zijn en uit zelfbescherming een muur om je heen optrekken. Je zult moeten leren te zoeken naar een andere, meer transparante vorm van bescherming. Geen muur, maar een beschermende nevel of lichtcirkel. Ook kun je het grotere geheel uit het oog verliezen omdat je je te veel bezig houdt met details. Aan de ene kant kun je timide worden als je het oordeel van anderen boven dat van jezelf stelt, maar het andere uiterste is dat je heel intolerant, zelfs tiranniek kunt zijn tegenover mensen die jou hun zwakheid tonen. Daarom is de uitdaging in jou leven om te ontdekken dat je zachtheid je grootste kracht is. Dan kun je zijn wie je bent: een samenbrenger, een vredestichter.

Zielsgetal 3 is de trilling van creatieve uiting door emoties. Jouw ziel wil weten waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Jouw ziel heeft scheppingsdrang en hoe meer vaardigheden je aanleert om daaraan uiting te geven, hoe meer je creativiteit kan stromen en hoe meer je vorm kunt geven aan wat je voelt. Deze energie heeft een sociaal karakter; je houdt ervan je te omringen met veel mensen. Je leert constant van al je ervaringen omdat je voordurend de vraag stelt: waarom? Wanneer je zielsgetal uit balans raakt kun je naar alle kanten tegelijk worden getrokken en wordt je energie te veel verspreid. Dat kan erop wijzen dat je bang bent om naar binnen te kijken, om op zoek te gaan naar je diepste gevoelens. Of je houdt je gevoelens binnenboord, wat innerlijke spanning oplevert; je wordt moeilijk hanteerbaar en verliest de grijp op je emoties. De 3 is een erg emotionele energie, daarom kun je ongeduldig worden als je het ‘waarom’ van de dingen niet begrijpt. Je moet leren geduld te hebben met jezelf en met anderen. Als je in balans komt zul je je emoties beter leren begrijpen en op een creatieve manier kunnen uiten. Daarvan word je gelukkiger en zul je ook andere geluk, humor en vreugde brengen.

Zielsgetal 4 is de trilling van orde, organiseren en systemen. Jij bent degene die de zaken op een rijtje zet en verder afhandelt, een voor een totdat het klaar is en dit alles legt een goed fundament waarop iedereen in goed vertrouwen kan bouwen. Je ziel is praktisch en georganiseerd, een harde werker. Je hebt het in je woorden om te zetten in daden. Maar je slagvaardigheid kan een valkuil worden, waardoor je ziel verkrampt. Als je je eerste angst voor dit ingesloten gevoel overwint, leidt je ziel je tot actie. Let op je fysieke welzijn. Wanneer je zielsgetal uit balans raakt komt je fysiek onder spanning te staan. Je wordt minder flexibel, kleingeestig en loopt met oogkleppen voor door het leven. Je legt zout op elke slak en kunt je niet meer tot werken zetten. Probeer dan te ontspannen door middel van lichamelijke activiteit: sport of oefeningen, want als je dit overwint en weer in balans komt zul je meer oog hebben ontwikkeld voor details, zonder het grotere geheel daarbij uit het oog te verliezen. Je zult tijdens je leven genoeg ervaringen opdoen om je energie goed te leren organiseren en doseren, om praktisch en systematisch te zijn. Je bent efficiënt, goed in terugkerende werkzaamheden en een geboren teamwerker.

Zielsgetal 5 is de trilling van vrijheid en bereidheid veranderingen te ondergaan. Je ziel helpt je te begrijpen waarom dingen soms anders moeten en daar zul je in je leven steeds beter mee leren omgaan. Dit verhoogt jouw besluitvaardigheid. Want je moet ook leren zelf verantwoordelijkheid te nemen op het gebied van vrijheid en verandering. Jij wilt graag veel vrijheid op geestelijk en emotioneel gebied, houdt van spontaniteit en flexibiliteit. Wanneer je zielsgetal uit balans raakt ben je geneigd met veel te veel dingen tegelijk bezig te zijn. Je bent rusteloos, begint aan dingen maar maakt niets af en hebt een hekel aan routine. Ben je in balans, dan neem je verantwoordelijkheid voor alles wat je doet. Gerijpt door levenswijsheid zul je steeds beter en sneller in staat zijn om de voor jou beste beslissingen te nemen. En dat je steeds beter kunt omgaan met veranderingen in je leven ervaar je als een diep gevoel van innerlijke vrijheid, van moeiteloos meedrijven op de stroom van het universum.

Zielsgetal 6 is de trilling van een genezer. Je hebt behoefte om liefde en aandacht te geven en mensen verkeren graag in jouw nabijheid omdat je sympathiek, vriendelijk en hulpvaardig bent. Je voelt je niet thuis in de commerciële wereld. Wanneer je zielsgetal uit balans raakt kant jouw sterke gevoel voor wat goed is en wat fout een negatieve houding veroorzaken: je oordeelt, veroordeelt – niet alleen anderen, maar ook jezelf. En je hulpvaardige houding krijgt dan opeens iets claimerigs, iets neerbuigend beschermends. Wat jij moet leren in het leven is enige distantie; in je hulpvaardigheid mag je niet doorschieten. Mensen moeten hun eigen levenslessen leren, die kun en mag jij niet van hen overnemen. Er zijn perioden in je leven dat je angst voor verantwoordelijkheid zult voelen of waarin je je overgeeft aan melodrama. Om weer in balans te komen zul je dan veel aandacht moeten geven aan 6-elementen als (t)huis, familie, vrienden, dienstbaarheid, verantwoordelijkheid, persoonlijke distantie, je vermogen tot helen en liefhebben. Dan kun je uitgroeien tot een heler en leraar in de ware zin des woords.

Zielsgetal 7 is de mystieke trilling van intuïtie, de wijsgeer en naar binnen keren. Jouw ziel staat in verbinding met het universum, dat zul je je naarmate je meer levenservaring opdoet steeds beter gaan voelen en begrijpen. Je voelt je aangetrokken tot werk in de sociale/culturele sector, maar hebt ook analytische talenten, die je op het terrein van de wetenschap kunt inzetten. Relaties zie je als een kans om te groeien, maar wanneer je zielsgetal uit balans raakt krijg je relatieconflicten. De analyticus in je neemt dan de overhand en dat blokkeert je intuïtie. Je voelt je ongeduldig en ver verwijderd van innerlijke vrede. Die zul je alleen kunnen terugvinden door introspectie, door de deuren van je innerlijke wereld een voor een te openen tot je je diepste zielsbronnen weer hebt ontdekt. Je moet dit zelf doen en dat kan ene eenzame weg zijn. Anderen zullen je in zo’n periode van zelfbeschouwing misschien als koud en afstandelijk ervaren – wat effect kan hebben op je relaties – maar dit proces is voor jou noodzakelijk om weer in balans te komen. Uiteindelijk maakt het je wijzer en zul je ook anderen kunnen helpen hun innerlijke zielsbronnen te ontdekken.

Zielsgetal 8 is de trilling van balans, Jouw ziel wil balans aanbrengen in alle facetten van het leven. En jij wilt uitgebalanceerd leven, in alles wat je doet en in je relaties met anderen. 8 is ook de trilling van materie, van het fysieke verblijf op aarde en dat zet je aan tot handelen. Als je zielsgetal uit balans raakt, raak je uit evenwicht, wat je als zeer storen ervaart. Je wordt angstig, maar weet niet precies waarvoor. Dat kan lieden tot blokkering in je groei; je wilt liever geen nieuwe ervaringen opdoen, simpelweg door de angst daarvan weer uit balans te raken. Tevreden zijn met hoe het is en daarom blijven zitten waar je zit kán lijken op winst, maar het leven gaat aan je voorbij als je je niet durft open te stellen, niet durft te gaan voor wat zich aandient. Maar wie de balans vindt zal kunnen uitgroeien tot een organisator, een echte leider.

Zielsgetal 9 is de trilling van ongebonden liefde, voltooiing en loslaten. Je bent iemand met diepe emoties en mededogen. Je hebt een groot hart en echte belangstelling voor de problemen van anderen. Die onbaatzuchtige liefde kan tegelijk je valkuil zijn; je moet oppassen voor een té grote betrokkenheid en leren te geen zonder verwachtingen, lief te hebben zonder krampachtig vast te houden. Geef de mensen die je lief hebt de ruimte om zichzelf te zijn, hun eigen beslissingen te nemen en hun eigen fouten te maken. 9 is de trilling van afronding, van vervulling. Trek lering uit de lessen die zich voordoen in je leven; doe je dat niet, dan zul je ze steeds weer op je pad vinden en niet kunnen groeien. Daarom moet je leren ze te onderzoeken tot je begrijpt wat ze je willen zeggen. Als je leert de dingen af te maken en vervolgens achter je te laten zul je open bloeien en groeien om tot zielsvervulling te komen.

Zielsgetal 11/2 is het kanaal van inspiratie. De 11 is een dubbelnummer, dat een gevoelstrilling is van een kosmisch niveau. Je bent extreem ontvankelijk, intuïtief en gevoelig en dat zou je soms wel een even willen ‘uitzetten’. Wanneer je zielsgetal uit balans raakt kun je onderhevig raken aan nerveuze spanningen en het moeilijk vinden om je te ontspannen. 11 is een muzikale trilling, dus ben je waarschijnlijk muzikaal en kun je proberen daarin ontspanning te vinden. Omdat je gevoelens en emoties van anderen opzuigt als een spons weet je die soms niet meer te onderscheiden van die van jezelf. Dus zul je moeten leren je daartegen te wapenen, niet door een pantser aan te trekken, maar door naar binnen te kijken, te onderzoeken wat van jou is en eerlijk te blijven tegenover jezelf. Met dit zielsgetal is het vrij normaal dat je langer moet zoeken naar de juiste balans in je leven dan de meeste mensen. Je zult vaker uitglijders maken, bedrieglijk en dominant gedrag tonen en onbewust provoceren. Je hebt veel talenten, maar gedreven door ene bijna fanatiek idealisme leg je de lat veel te hoog, niet alleen voor anderen maar ook voor jezelf. Dan wordt het gemakkelijk om te dagdromen over de geweldige ‘dingen-die-je-nog-eens-gaat-doen’ dan ze werkelijk te realiseren. Naarmate je eerlijker bent ten opzichte van jezelf en meer in balans komt zul je in staat zijn mensen zodanig te raken dat ze in een ander bewustzijnsspectrum komen. Je zult in je leven zowel de trilling van het zielsgetal 1 als 2 ervaren en de wereld mooier willen maken. Jij kunt mensen wakker schudden en inspireren om tot grotere hoogte te komen.

Zielsgetal 13/4 is de trilling van geïnspireerd creatief werk. Jij bent hier op aarde om het werk van eerdere incarnaties voort te zetten. Je ziel zal je altijd aanzetten om praktisch werk te verrichten en dat zul je doen op jouw eigen, unieke manier. Jouw oplossing voor problemen put je uit de zielsgetallen 3 en 4 – een combinatie van inspiratie, creativiteit en praktisch handelen. Je haalt de meeste voldoening uit werken met en voor andere mensen. Wanneer je zielsgetal uit balans raakt heb je weinig geduld – vooral met jezelf. Dan kunnen de schaduwkanten van de 4 (té dogmatisch, fanatiek en te veel willen) een te grote rol gaan spelen. Wat jij moet leren in dit leven is ontspannen, loslaten. Alleen dan kan de inspiratie weer gaan stromen en kun je je creativiteit inzetten voor je eigen geluk en dat van de wereld om je heen. 

Zielsgetal 14/5 is de trilling van opbouwende vrijheid. In andere levens was je bang voor vrijheid of heb je vrijheid misbruikt; in dit leven moet je leren harmonieus om te gaan met de trilling van 4 en 5 om het ware inzicht te krijgen in wat vrijheid werkelijk inhoudt. De 4 zal je bij elke ervaring die je hebt dwingen pas op de plaats te maken, de zaken te overdenken totdat je beseft welke les je hebt geleerd. Dan kun je loslaten en verder gaan. En dat zul je in veel daaropvolgende situaties opnieuw moeten doen, anders zul je op je levenspad blijven struikelen over dezelfde situaties. Je moet proberen de balans te vinden tussen vasthouden en loslaten. Bedenk daarbij steeds dat het leven nooit iets van je wegneemt zonder je daar iets voor terug te geven. Wanneer je zielsgetal uit balans raakt zul je ondanks je vrijheid gefrustreerd raken, je opgesloten of geblokkeerd voelen. Toch mag je dan niet weglopen voor wat je te doen staat: verantwoordelijkheid nemen voor je vrijheid. Vooral in relaties ligt dit gevaar op de loer. Als je ervoor kiest een relatie aan te gaan, steek er dan ook energie in en loop niet weg bij de eerste de beste tegenvaller. Je bent hier om je innerlijke houding opnieuw te bepalen, jezelf te bevragen en steeds weer bij te stellen. Dan zul je stapje voor stapje steeds meer de balans weten te vinden tussen vasthouden en loslaten en op den duur een echte rots in de branding worden. 

Zielsgetal 16/7 is de trilling van wijsheid in de liefde. Door al je ervaringen op het gebied van de liefde, zowel in vorige levens als in dit leven, moet je leren wat de are betekenis van liefde is. En die weg gaat niet altijd over rozen. Negatieve ervaringen op dit gebied kunnen je kopschuwe maken, je het gevoel geven dat je anderen niet te snel moet vertrouwen. Je voelt je snel afgewezen en denkt dat jij daar schuldig aan bent. Dat maakt je wantrouwig en voorzichtig. Word je gekwetst dan trek je je terug. Je stelt je defensief op of neemt wraak door terug te meppen. Maar wat je zult moeten leren van al die afwijzing en teleurstellingen is dat ware liefde eerlijk en van een heilige aard is. Dat het daarin gaat om geven en nemen en om vergeven, dat alleen een trouw hart een ander trouw hart verdient. Dat ga je leren door eerst een beetje afstand te nemen en los te laten. Dat lijkt misschien een tegenstelling, maar alleen als je kunt loslaten geef je je geliefde de vrijheid zichzelf te zijn en uit te groeien tot wie hij of zij werkelijk is. Als je dat kunt, ontwikkelt jouw ziel verder in wijsheid en vertrouwen. De 7 is de energie van verbinding en bewustzijn. 7 wijst op een intuïtieve geest, perfectionisme, het vermogen te observeren en de verborgen betekenis van zaken te ontdekken. De 7 is de ‘denker’, die al weet voor iets beredeneerd is. Het is belangrijk dat je jezelf de vraag stelt waar het in dit leven om draait als het om de liefde gaat”gaat het om diepe vervulling en hoe bewandel je de weg van waarheid en eerlijkheid? Probeer pijnlijke ervaringen achter je te laten in de wetenschap dat er altijd nieuwe kansen zullen zijn om het anders, beter te doen. Als je diep in jezelf op zoek gaat naar de trilling van de 7 zul je op den duur contact maken met de universele liefde die rust zal brengen op je verdere levensweg.

Zielsgetal 19/1 heeft de trilling van toegewijd zijn aan de mensheid. Je bent iemand die graag anderen helpt, maar tegelijk moet leren ook goed voor zichzelf te zorgen. Door wat je meemaakt in het leven, zul je steeds beter begrijpen hoe je onbaatzuchtig kunt geven met behoud van respect voor eigen behoeften. Wanneer je zielsgetal uit balans raakt ligt het gevaar op de loer dat je door je houding een voetveeg wordt. Dit zielsgetal zal veel moeilijke uitdagingen op je pad brengen; het is de trilling van op de proef gesteld worden, van uithoudingsvermogen, van balanceren tussen leven en dood, winst en totaal verlies. In volle toewijding ben je dienstbaar en je bewust van de noden van anderen. Maar om anderen echt en onbaatzuchtig te kunnen helpen, moet je eerst leren zelf sterk te zijn en altijd eerlijk te blijven tegenover jezelf, wat er ook gebeurt. Want las je te veel van jezelf geeft, raak je uit balans en zul je op den duur het gevoel krijgen dat niemand ooit iets aan jou geeft. Daarom zul je tijdens je leven moeten leren loslaten en je levenspad te gaan in het vertrouwen dat jouw leven onderdeel is van het universele leven. Dan zul je sterk, moedig en zuiver kunnen doen waarvoor je hier bent: echte liefde geven.

Zielsgetal 22 is de trilling van intuïtie in actie. Deze energie intensiveert de kwaliteiten van 4 in combinatie met de hogere mogelijkheden van het dubbelnummer 22, dat je het vermogen geeft alles te overzien, omdat bij jou intuïtie is gekoppeld aan kosmische leiding. Het is jouw taak om deze leiding naar beneden te halen en een plek te geven in het dagelijks leven. Het getal 22 geeft je daarmee aan de ene kant veel mogelijkheden. Jij bent toegerust voor grote projecten, bijzonder werk waarvoor visie is vereist. Maar aan de andere kant brengt het vaak veel innerlijke spanning met zich mee en veel moeite om jouw dromen werkelijkheid te laten worden. Wanneer je zielsgetal uit balans raakt kun je star en koppig zijn en je werk als zinloos ervaren. Je trekt je terug en trekt een muur op om je overgevoeligheid achter te verbergen. En je verliest het grotere geheeld, je hogere doel uit het oog. Herinner jezelf eraan dat je de gevoeligheid van de bijzondere 2 hebt, en de talenten om te bemiddelen en samen te brengen. En dat kun je combineren met het praktische arbeidsethos van de 4. Geef je intuïtie de leiding als je in actie komt en je zult zien dat je dromen waarheid kunnen worden. 

Hoe krijg je mensen bij de ziel?

Yvonne Chang geeft verschillende oefeningen mee aan haar cliënten. Ze zegt: “Er is altijd de dominantie van het denken. Het denken overschaduwt de ziel om het maar even simpel te zeggen. Wat helpt is je te realiseren dat je meer bent dan alleen je gedachten. Het denken rolt altijd maar door. Als voorbeeld: ik denk altijd: haal ik het wel? Dat jaagt me op. Als een soort ketting, altijd hetzelfde: haal ik het, haal ik het? Ik moet die ketting doorbreken, ik moet erachter komen waarom ik dat doe, waarom ik dat denk. Dus leer je gedachten te observeren en te bedenken: ik bén mijn gedacht niet. En alleen als dat lukt, ontstaat er een kiertje in het denken en vang je een glimp op van de ziel.”

Voel je lichaam

Nog een belangrijke oefening, tip van Yvonne. ‘We zijn zo opgeladen met energie, met gedachten. We vergeten dat ons lichaam de verpakking is van onze ziel. We doen er dus goed aan in contact te komen met ons lichaam en niet alleen te concentreren op het denken. Voel je lichaam. Doe iets wat je niet gewend bent te doen. Kies voor een evenement, ene sport, als is het maar voor een keer, om je even uit je ritme te halen, uit je gewone doen. Ga dansen bijvoorbeeld, of op trommelles. Doe iets waar je eigenlijk niet direct voor zou kiezen. Of doe juist iets verstillends als je graag hardloopt – of andersom. Seksualiteit brengt je ook in contact met je lichaam. Soms geef ik als oefening mee dat echtparen elkaar in bed alleen maar mogen strelen. Gebruik je zintuigen – gewoon om het hele lichaam weer eens te voelen – in plaats van de gebruikelijke seksroutine. Word je bewust van je lichaam en bedenk daarbij dat je lijf een eenheid vormt met je ziel. Ze horen bij elkaar.“

Observeer je emoties

“Mensen zijn bang voor emoties. Emoties kunnen voor blokkades zorgen en blokkades op hun beurt ‘verstoppen’ de ziel. Dus laat je emoties maar zien, kijk ernaar. Uit onderzoek blijkt dat je maximaal 7-15 minuten kunt huilen. We vergeten dat de natuur het goed geregeld heeft, alles is een natuurlijke beweging en begint en eindigt. Dat gaat zo door. Huilen ook. Je hoeft er eigenlijk niet zo bang voor te zijn, want het stopt vanzelf. Een aardige oefening kan zijn: pak elkaars hand en kijk naar elkaar. Dat is misschien heel confronterend, maar probeer het eens. Houd vol, niet wegkijken. Observeer je emoties.”

Luister naar de natuur

“Om je uit je comfortzone te krijgen en de ziel een kans te geven zichzelf te laten zien, is het belangrijk in een andere state of mind te komen. Dat lukt heel goed in de natuur. Ga naar buiten, kom tot rust in de natuur. En mocht het daarvoor te koud zijn of regenen, koop dan zo’n gek cd-tje met natuurgeluiden. Van walvissen, of oerwoudgeluiden, maakt niet uit, doe iets wat je nooit eerder hebt gedaan of luister naar geluiden die je nooit eerder hebt gehoord. En schrijf op wat je voelt, schrijf op wat er in je opkomt. Cd’s met intuïtieve geluiden kunnen je daar echt bij helpen.”

Vraag het je engel

“Oefen met je innerlijk weten, dat sluit aan bij je zielsmotivatie. Als je onzeker bent over een bepaalde beslissing, stel je dan voor dat je een engel op je schouder hebt zitten: zo kun je in contact komen met de subtiele trilling van je zielsmotivatie. We hebben allemaal een guidance system, leer dat te activeren. Stel een vraag aan deze denkbeeldige zielsmotivatie-engel en luister naar het antwoord. Vaak komt er een kort, maar krachtig innerlijk antwoord. Oefen daarmee.”

Oefen in het hier en nu zijn

“Deze oefening is een vrije vertaling van een meditatie die ik heb geleerd van de wijze monnik en meester Thich Nhat Hamh. Hij is bedoeld voor in het dagelijks leven. Doe het als je ergens moet wachten, in de rij staat, aan het aanrecht.

Adem in en denk: ik kan ontspannen
Adem uit en glimlach
Adem in en denk: nu
Adem uit en bedenk: wat is bijzonder nu?

En dan kan van alles zijn – een bloem, de zon, een bepaalde situatie – maar het gaat om de oefening in het hier en nu te zijn.”

 bol.com Partner

 ]]>

Bron: Happinez©Loes Raaphorst 12/2007