Zilverwolvenschild – zing mee met het lied van de zilverwolf

Kernwoorden

  • Emotie
  • Communicatie
  • Sociale verhoudingen
  • Avontuur

Beschrijving

Op deze kaart zijn twee wolven te zien. Hun vacht straalt zilver in het sterrenlicht. Samen zingen zij bij het vuur van hun gevoel dat hen verwarmt en inspireert. Vol overgave hebben zij de koppen naar achteren en omhoog gericht naar de kosmos. Zo laten zij hun stemmen horen tot in de verre omtrek. Andere luisteren en zullen antwoorden. 

De zilverwolven zingen samen bij het vuur van hun emoties. Ze laten hun diepste passie omhoog komen en huilen vol verlangen en vol overgave. Achter hen zijn de sterrenbeelden te zien aan de heldere nachthemel en ook een kosmische spiraal, die alles verbindt. De zilverwolven zijn met deze spiraal verbonden, met elkaar, met de passie voor het leven en met de schepping als geheel. 

Vier kometen trekken voorbij met lichtende staarten. Onderaan is een verborgen adelaar te zien. Deze kijkt wijs en fel uit de ogen. Er flakkert een gelig licht om deze wijze vogel. Aan de zijkant van het schild hangen de veren van roofvogels. Op het schild zijn de veren van een zilverreiger bevestigd en onderaan is een rij zwart-witte veren van de grote zeemeeuw te zien. 

Deze kaart is wegens het gevoelsaspect, de emotionele kant van onze psyche, verbonden met het element water. Water stroomt, zoals gevoelens door ons heen stromen. Soms stroomt het wild of onvoorspelbaar, zoals de instincten van de zilveren wolven, soms rustig en diep. Vandaar dat de veren van de zilvermeeuw, die bij de oceaan hoort, onderaan het schild bevestigd zijn. 

Boodschap

Dit is de kaart voor het emotionele, voor de gevoelsaspecten in ons leven. De kaart geeft aan dat het tijd is om je emoties te tonen en je gevoelens te laten horen. Dit kun je doen door je stem te gebruiken, door te zingen of te huilen, door met iemand te spreken of door het schrijven van brieven of email, waarin je je gevoelens blootgeeft. 

Betrokkenheid – Heb je deze kaart getrokken, dan kun je niet meer blijven zwijgen of doen alsof je niet betrokken bent. Je kunt je niet meer distantiëren. Doe je best om over je gevoelens te communiceren. Zijn er onuitgewerkte zaken? Zijn er onuitgesproken dingen die tussen jou en anderen zijn blijven hangen? Heb je verdriet of heb je uit luiheid contacten niet afgemaakt of een conflict genegeerd? De zilverwolf daagt je uit om kleur te bekennen, om je betrokkenheid te tonen en te laten horen wat je op je hart hebt. Maak een afspraak, neem de telefoon, je pen of gebruik de e-mail en giet je ware gevoelens in heldere woorden. Soms moet je met je gevoel, met je emoties, grote afstanden overbruggen. Laat dat je niet tegenhouden. De wolven die huilen in de winternacht worden op de volgende bergketen nog gehoord. 

Groepsbewustzijn – Het kan zijn dat je in een groep of in een groepsproces een belangrijke rol gaat spelen. Ieder lid van de groep heeft zijn eigen functie en positie. In een groep wolven is dit heel duidelijk. Heb jij je positie duidelijk gemaakt of wil je een andere plaats in de groep? Laat dan je stem horen. Laat horen wie jij bent. 

Samenwerken – Wolven werken heel goed samen. Dat is noodzakelijk om in een extreem klimaat te overleven. Ze lossen elkaar af bij de jacht en dragen samen zorg voor de jongen. Naast de jacht nemen zij tijd om te spelen en te onderwijzen. Dan zijn ze geduldig en sociaal. De leiders zullen als eerste hun leven geven om de groep te beschermen. Agressie heeft een functie. Bij wolven moet de leider intelligent en sterk zijn. Toch kan de leider niet zonder de anderen functioneren: samenspel en communicatie staan daarbij centraal. Hoe spannend het leven van een wolf ook is, hij blijft alles doen met een grote souplesse. Geen wolf zal ooit denken: wat word ik hier gestresst van. De zilverwolven op de kaart zijn totaal in het heden. Dat is wat zij ons kunnen leren. Zie problemen als uitdagingen en zing je eigen lied. 

Het onbewuste – Wolven volgen hun oerinstincten en daarom huilen ze ook in de nacht. Het is die speciale kracht van de maan, de sterren en het diepe duister van de donkere bossen, die zij eren met hun gezang. De nacht staat bij ons symbool voor het onbewuste in de psyche en voor de verborgen kracht van dromen, dat wat verborgen ligt en een groot mysterie is. Het kan nu een tijd zijn om naar de boodschappen uit je nachtbewustzijn te luisteren en om met je dromen te werken. Schap eens een goed boek aan over dromenpsychologie. 

Avontuur – Wolven leggen als groep, en soms alleen, grote afstanden af, waarbij zij een enorm afwisselend leven leiden. Geen dag is hetzelfde. Steeds zijn er nieuwe vergezichten en uitdagingen, die een creatieve aanpak vragen. Misschien is er te weinig avontuur in je leven. Zorg dan voor de nodige afwisseling in de komende tijd. 

Solitair zijn – Er kan een tijd komen dat een wolf behoefte heeft om alleen te zijn, zoals mensen dat ook kunnen hebben. Die individuele kant in ons kan om aandacht huilen. Huilt de wolf in jou uit verlangen om alleen te zijn, neem hier dan de tijd voor. Ga eens een hele dag alleen langs het strand lopen of maak een paar dagen geen enkele afspraak en kom tot jezelf. Soms komt een mens of een wolf noodgedwongen alleen te staan. Dit omdat hij niet meer in de groep past of omdat hij door omstandigheden zijn relaties is kwijtgeraakt. Weet dat je op zo’n moment diepe bronnen in jezelf kunt aanboren en dat je veel meer aankunt dan je zou denken. Het zijn de crisisperiodes die ons uitdagen om te groeien en wat let je om hier goede hulp bij te zoeken?

Symbolische betekenis, archetypes en herkenning

Wolf – Bij de Azteken is de huilende wolf het symbool van de dans. In de dans is het gevoelsaspect belangrijk. Je kunt in dansen veel emoties kwijt. De wolf is een hele goede spoorzoeker en zo staat hij symbool voor degene die nieuwe informatie brengt, voor het aspect van de leraar, de onderzoeker. De instincten en de intuïtie van een wolf zijn heel scherp en ze staan symbool voor de stem van onze eigen intuïtie, waar wij naar leren luisteren. 

Zilver – De oplichtende rand van de dikke pelzen van de wolven staat hier symbool voor het bovennatuurlijke, dat door het schijnsel van de maan wordt opgeroepen. Het is een kleur en toch geen kleur en op deze wijze ongrijpbaar, zoals de dromen en het onbewuste in de psyche ook ongrijpbaar kunnen lijken. 

Een komeet – is een zichtbaar en onverwachts aspect in ons leven. Het kan ons fascineren en inspireren als we de staart van een ster zien verschijnen aan de hemel. Het is alsof het onmogelijke mogelijk wordt. De sterren staan altijd op een vaste plaats. Plotseling is hier een bewegende ster te zien. Toch is het vaak maar van korte duur. Bij een vallende ster wordt gezegd dat je een wens mag doen. Die wens kan weer een lange uitwerking hebben. Je hebt een moment in de tijd gekozen om je te verbinden met een kosmische kracht en stil te staan bij wat je werkelijk wilt. Op die manier geeft je kracht aan zo’n wens en gaat deze eerder in vervulling.

Vuur – staat hier voor het oplaaien van je emoties. De zilveren wolven huilen vanuit een bepaald gevoel. Het vuur kleurt hun pelzen rood. Het vuur is als een kelk vol vlammen of als de oranje bloem van je diepste gevoel. 

Nacht – De diepte van de nacht wordt door de zilveren wolven weergegeven. Het is de tijd van de grote stilte onder de sterren. De tijd van het geheimzinnige gehuil van de wolven, dat de diepte van het landschap nog weidser maakt door de echo’s die ontstaan. In de nacht kun je zonder afleiding naar je ware gevoelens luisteren. Aan de hemel zijn sterrenbeelden te zien, zoals rechts op het schild de sterren van de Grote Beer, Ursus Major.

Adelaar – De veren van de adelaar en de valk, die aan het schild hangen, staan symbool voor het overzicht dat roofvogels hebben wanneer zij hoog boven het landschap vliegen. Met hun sterke ogen kunnen zij het kleinste detail zien. Zij staan symbool voor wijsheid en voor het inzicht dat de mens kan verwerven. 

De zeemeeuw – kan zowel in het water als in de lucht goed functioneren. Het water staat hierbij voor het gevoelsaspect, de lucht voor het verstand. De zeemeeuw als symbool verbindt gevoel en verstand en geeft er het aspect van vrijheid aan. Zeemeeuwen kunnen zicht op de stromingen van de lucht laten drijven en ze hoeven geen extra energie te gebruiken. De zeemeeuw kan ons dit leren.

Reiger – In het oude Egypte staat de reiger symbool voor de vernieuwing van het leven. De reiger woont immers langs de levensgevende Nijl en hij vliegt landinwaarts bij de grote overstromingen die vruchtbaarheid brengen. Tijdens de jacht laat de reiger ons een stille, oplettende houding zien. Hij kan langdurig verstild zijn, zonder zijn aandacht te laten verslappen . Op het juiste moment schiet zijn hals als een pijl naar beneden en vangt hij een vis. Hij is doelgericht en trefzeker. De reiger heeft bovendien een groot aanpassingsvermogen. Dat is in stedelijke gebieden te zien.