Zonnespiraal – het ego kan opgaan in nieuwe ruimte

Kernwoorden

  • Wilskracht
  • Ego
  • Zelfinzicht
  • Idealen

Beschrijving

Op deze kaart spelen dolfijnen samen in het hart van een zonnebloem. Zij dansen boven een open lotus of waterlelie. De verticale dolfijn springt op en ziet de grote vallei omgeven door hoge, heldere bergen, waaruit een brede rivier stroomt. De dolfijnen schijnen oorspronkelijk van het land afkomstig te zijn. De horizontale dolfijn kijkt naar de zee die op het strand spoelt, met haar groenblauwe golven en opspattend wit schuim. De bergen zijn van harde materie, zoals ook kristallen en edelstenen dat zijn. Dit vind je terug in de amethist, de paarsviolette edelsteen links op de voorgrond.

De zee is vloeibaar en golvend als de dolfijnen, die in haar leven. Er is een contrast tussen enerzijds de vast gestolde bergen die de grootste materiële vormkracht op aarde vertegenwoordigen en anderzijds de grootste vloeibare vorm op aarde, de oceanen. De dennenbomen vertegenwoordigen het plantenrijk op aarde, de dolfijnen het dierenrijk. Zonnestralen die van onder een wolk vandaan schijnen, vertegenwoordigen het licht. 

Boodschap

Wilskracht – Als je deze kaart getrokken hebt, dan duidt dat erop dat je met je wilskracht bezig bent. Op de afbeelding is een grote zonnebloem te zien, die symbool staat voor de wilskracht. Energetisch is de bron van je wilskracht, jouw solar plexis. Dit wordt ook het zonnevlechtchakra genoemd. Dit zetelt onder je borstbeen in je maagstreek, waar een kring van zenuwuiteinden bij elkaar komt. Het is een belangrijk centrum in je lichaam. Deze solar plexis is het chakra waarmee je met je wilskracht bergen kunt verzetten in de materiele wereld. Met die wilskracht kun je ook wedstrijden winnen, carrier maken en plannen uitvoeren. De kans bestaat dat je jouw diepere zelf daarbij vergeet. 

Ego – Misschien wil je op dit moment teveel de dingen naar jouw eigen wil laten gebeuren en wil je ook anderen die wil opleggen. Misschien doe je dit heel onbewust, heel enthousiast of vol goede bedoeling. Het kan zijn dat je hiermee al veel goed werk verricht hebt. Toch kan die jou en anderen uitputten. Vooral als je deze wilskracht verbindt met het streven naar succes in de materiele wereld, als je koste wat kost jouw wil wilt laten zegevieren. Als dit het geval is, dan straal je misschien als een zon, maar wel op een eenzame bergtop. De vraag is; ontvangen anderen jouw warmte?

Het is de kunst om jouw zonnevlecht samen te laten stromen met je spiritualiteit. Dan komen de witte lotus van je bewustzijn en de zonnebloem van je wilskracht samen. De intuïtieve dolfijnen helpen jou erbij. Het is belangrijk om te luisteren naar een oude wetmatigheid: ‘Niet mijn wil geschiedde, maar uw wil geschiedde’. Dit is een bijbelse uitdrukking die niet veel meer gebruikt wordt. Wij willen alles zelf bepalen en vooral eigen baas zijn. Het kan belangrijk zijn je op dit moment over te geven aan een hogere orde, een losbestemming die groter is dan jij met je menselijke wil kunt overzien. 

Zelfinzicht – Toch is er in het individuele proces van de hedendaagse mens een weg naar zelfbeschouwing. Hierbij komen het ego en de kracht van de wil samen met het vermogen tot zelfinzicht en in contact met de intuïtie. In de spirituele beleving kan hier de kracht van het gebed bij komen en de rust van de meditatie. 

Idealen – Is dit het geval, dan zal het plan, de wensen of het werk dat je wilt uitvoeren, dubbel gezegend zijn. Dit gebeurt wanneer je je geopend hebt voor een grotere creatieve stroom waar jouw ideeën in worden opgenomen. De kristal harde materie en de stromende oceaan van je gevoel zullen samen gaan als je jouw intuïtie gebruikt. Werk niet alleen vanuit de wil, maar laat de kracht van de regenboog, waar alle chakra’s in vertegenwoordigd zijn, in je hart samenkomen, zoals de regenboog op de afbeelding. 

Symbolische betekenis, archetypes en herkenning

In de boodschap die bij deze kaart hoort, wordt over het zonnevlechtcentrum in het lichaam gesproken. Dit is een Indiase term uit de chakra-leer. Deze leer gaat ervan uit dat er zeven energiecentra in ons lichaam en in onze aura zijn, die kosmische energie ontvangen en doorgeven. Elk centrum activeert een andere laag van ons bewustzijn en ons handelen. In de afbeelding op deze kaart zijn de symbolen voor deze zeven chakra’s met hun eigen kleuren te vinden.

De bergen – staan hier symbool voor het eerste chakra, het basischakra onderaan onze stuit. De bergen staan hier voor het materiele aspect in ons leven. Zij vormen de aarde onder onze voeten zodat wij niet gaan zweven. Zoals de rotsen de bergen vormen, zo vormen onze botten het skelet van ons lichaam. Het materiele, zoals huizen, auto’s, geld of computers, heeft een belangrijke plaats in onze leven. Ook onze seksualiteit, scheppingskracht en vechtlust zijn aspecten van het basischakra. De kleur rood hoort bij dit chakra.  

Water of de zee – staat hier symbool voor het tweede chakra, het buikchakra onder onze navel. Dit is verbonden met de kleur oranje, met ons gevoelsaspect en onze emoties. Je kunt je door water overspoeld voelen maar ook door water gedragen worden. In de buik van je moeder werd je ook in het water gedragen. 

De gele zonnebloem – staat hier symbool voor het derde chakra, de zonnevlecht, die onder het middenrif ligt. Hier bevindt zich de bron van de wilskracht en het enthousiasme, Wilskracht kan op verschillende manieren gebruikt worden. Het kan je doorzettingsvermogen geven, maar ook de wil om te domineren. Gecombineerd met het hartchakra (liefde) of met het kruinchakra (spiritualiteit) ontstaat er een meer universele wil die verbonden is met een hogere kosmische orde. Dan ontstaat er een afstemming op de behoefte van het Grote Geheel en niet op die van het individuele ego. 

De lucht, de wolken en de bomen – staan hier symbool voor het vierde chakra, het hartchakra, dat onderaan het borstbeen in het midden van het bovenlichaam ligt. Het is verbonden met ons gevoel van liefde, ruimte en vrijheid. Met de laatste twee zijn ook de wind en de wolken verbonden. Als je liefde voelt, dan kun je diep ademhalen en krijg je veel zuurstof. De bomen geven ons alle zuurstof die wij nodig hebben en met hun groene kleur ook rust en genezing. De bomen horen bij het hartchakra en de kleur groen hoort hier ook bij. 

De dolfijnen – staan hier symbool voor het vijfde chakra, het keelchakra, dat is verbonden met het vermogen tot communicatie, zoals de spelende dolfijnen op de afbeelding op verschillende manier kunnen communiceren met klank en met telepathie. Als de keel dichtgeknepen is of een prop in de keel wordt ervaren, dan is het belangrijk om aandacht aan het keelchakra te geven, bijvoorbeeld door de kleur turkooisblauw van de Middellandse Zee of het diepe blauw van blauwe druifjes te visualiseren of een shawl in die kleur te dragen. Stemoefeningen of zingen kunnen de keel ook helpen. In combinatie met het voorhoofdchakra (intuïtie, telepathie) en het hart (liefde) kan contact met dolfijnen ontstaan. 

De paarse edelstenen – staan hier symbool voor het zesde chakra, het voorhoofdchakra of het derde oog. Dit bevindt zich tussen de ogen boven de brug van de neus. Het is het chakra van onze dromen en idealen. Op de afbeelding is linksonder een amethist te zien. Deze paarse of violette edelsteen staan hier voor het genezings- en intuïtieve aspect van dit chakra. In samenspel met de zonnevlecht ( wil) en het hart (liefde) kan de energie van het voorhoofdchakra ons helpen bij genezing, het zij van anderen of van ons zelf.

Het gouden licht en de lotusbloem – staan symbool voor het zevende chakra, het kruinchakra, bovenaan onze kruin, waar zich bij baby’s de nog geopende fontanel bevindt. Door dit chakra ontvangen wij kosmische energie, zoals een bloem de zonnestralen ontvangt. Wij geven deze energie net als de bomen door aan de aarde. Wij zijn daarbij vergelijkbaar met de stam van een boom die vanuit de wortels (ons basischakra) contact maakt met zijn kruin (ons kruinchakra) en vice versa.