Zwaan van Svadhisthana

Svadhisthana is het chakra van de liefde en de lust. Het is de overweldigende energie van de seksualiteit, de oerdrift die zo heftig zijn uitweg kan zoeken. Voor de volmaakte beleving ervan zien we de versmelting met een partner als de ultieme vorm. Svadhisthana is het chakra waarvan de energie richting kan geven voor de juiste keuze van die partner. Svadhisthana gaat over ons vermogen om de ander te vinden en met hem te kunnen omgaan. Bij Svadhisthana draait het dus om relaties. Hoe moeilijk, of hoe makkelijk, zijn we in staat om ons chakra ervoor te openen. Svadhisthana laat zich echter ook niet kooien; het waterchakra wil stromen en zoekt altijd een uitweg. Inkapselen kan, maar daar zal een tol voor moeten worden betaald. Inkapselen van Svadhisthana betekent niet toegankelijk zijn en dat zal daardoor een obstakel kunnen worden in de relationele sfeer.

Zwaan is een van de weinige energieën in het dierenrijk die zich levenslang binden aan een en dezelfde partner. In zijn altijd in beweging zijnde wereld van het water kan de energie van Zwaan zich volmaakt vinden en vloeien. Kijk naar Zwaan en zie haar schoonheid, want energie die kan stromen is mooi en zeer krachtig. Zwaan is daarom ook sterk. Zelf kun je die kracht ook verwerven als je je eigen energie niet ontkent, maar koestert. Het is een van de mooiste gaven die de mens heeft gekregen, alleen vaak zo aanwezig dat zij wel eens angst inboezemt. Stel de dan op als het water, de levensstroom die niet hard is, maar wel verschrikkelijk krachtig kan zijn. Van lieflijke druppels tot machtige golven en het hele scala daartussen. 

Dat geldt ook voor relaties; goed groeien hierin of het toelaten ervan vereist een soepele energie. Het geeft en het neemt; doseer je inbreng en laat de bedding niet overstromen. Laat twee beken samenkomen en groeien tot een machtige rivier. Het samenkomen van energieën kan dan tot hemelse ervaringen leiden, niet alleen seksueel, maar vooral in het je compleet aanwezig voelen in de ander. Sluit Svadhisthana dus niet af, dat leidt maar tot frustraties. Een celibatair leven uit zich maar al te vaak in psychische en fysieke klachten. Seksualiteit hoort bij ons, net als de elementaire behoefte om de ander naast ons te weten. Zwaan geeft daar invulling aan. Wees als Zwaan, net als Zeus, de oppergod, die de gedaante van Zwaan koos om de mooie Leda te verleiden.