Zwaarden 10

Deze kaart duidt op het dieptepunt in de economie van een land of in menselijke kwesties. Oprechtheid tegenover uzelf ontneemt u een droom, maar schept duidelijkheid. 
Ondersteboven betekent hij het einde van geestelijke duisternis en zelfacceptatie met daarbij de moede weer op te staan. 

Trefwoorden Rechtop: laatste oordeel: er komt een absoluut einde aan een periode of leven of relatie of idee of obsessie of verslaving of plan of structuur, het is teven het beginpunt van een nieuw leven, geboorte (ook overdrachtelijk), een persoon is misschien nog niet sterk genoeg voor het nieuwe leven, dieptepunt in een nare periode is ook het begin van verbetering, het kan nu alleen maar beter worden, alles is voorbij.

Trefwoorden Ondersteboven: afscheid nemen of een nieuw begin, smart, geboorte gaat gepaard met tranen/pijn/moeite, voordeel en winst en verbetering zullen niet blijvend zijn, een aarzelend begin.

De betekenis omgekeerd is hetzelfde, alleen lopen de gebeurtenissen veel moeilijker en smartelijker.