Zwaarden 5

Zwaarden 5 toont de noodzaak beperkingen te aanvaarden, nederlagen te accepteren en misplaatste trots te laten varen. Hij duidt op oneerlijkheid, laster, lafheid of gevoelloosheid. 
Ondersteboven verandert triomf in vernedering of leidt angst voor mislukking tot verlies. 

Trefwoorden Rechtop: rechtvaardige winst eo overwinning, mentale strijd, afrekenen met vijanden, promotie, het doel wordt bereikt, opkomen voor zichzelf met positief resultaat, afrekenen met negatieve aspecten van zichzelf en anderen, het om bestwil vriend of partner moeten straffen, noodzakelijk om trots te laten varen en het onvermijdelijke onder ogen te zien, stormachtig positief verloop van conflictvolle zaak, hoop, uitspraak, vonnis.

Trefwoorden Ondersteboven: verdiende nederlaag, zwakheid, degradatie, verlies van eer en aanzien, trots wordt gebroken, verslagen worden, demotivering, oneerlijk proberen te winnen, verleiding, de bedrieger wordt bedrogen, onderlinge strijd, gebrek aan solidariteit, wanhopig zijn een onzekere toekomst, verraad.