Zwaarden 9

Zelfkastijding kenmerkt deze kaart. Hij kan duiden op een hang naar het verleden, gevoel van wanhoop, periode van ziekte of afzondering en gebrek aan hulp. 
Ondersteboven is hij positiever: u raakt los van het verleden, begint aan nieuwe scheppingsdaden en tijd heelt alle wonden. 

Trefwoorden Rechtop: ergens wakker van liggen, ontwaken uit een nachtmerrie, laatste intense overdenking, lijden, berouw, wanhoop, schuldgevoel, afschuw, machteloosheid, realisering van een onontkoombaar einden van een periode (leven, relatie, liefde, project), te grote spanning/angst vertekent de realiteit, zich (nog) niet realiseren dat er weer iets nieuw komt uit al dat lijden en afzien.

Trefwoorden Ondersteboven: ergens wakker van liggen maar iets minder negatief als rechtop, angst die wel een beetje zinnig is, kans op twijfelen en verdachtmakingen, wakker worden.

Traditioneel duidt deze kaart op een slecht voorteken. De omringende kaarten in de legging of een parallelkaart kunnen dit voorteken nader duiden.