Zwaarden Koning

Deze vakman ouder dan 35 jaar met vernieuwende ideeën of intellectueel met morele overtuigingen kan soldaat, advocaat of regeringsfunctionaris zijn. Mogelijk is hij wreed, gewelddadig en kritisch. Deze kaart verwijst ook naar een ander land of inwoner daarvan.

Trefwoorden Rechtop: rechtvaardig oordeel, autoriteit, kracht, goed/streng/rechtvaardig leider, gezaghebbend persoon, superieur denker, actief/ervaren persoon, professioneel bestuurder/ rechter/ arts/ ingenieur, te maken krijgen met wetten en rechtspraak, er wordt rechtgesproken, positief oordeel ontvangen, er komt een pleitbezorger, eerlijkheid, intellectueel overwicht. 

Trefwoorden Ondersteboven: negatief oordeel, onrecht, wreedheid, sadisme, egoïsme, vandalisme, slechte intenties, een gevaarlijk mens die zijn orde brengt, slechte dictator, zaken lopen slecht af, vooroordeel, decadentie.

Een man met grijs haar en staalblauwe ogen, wijs, scherpzinnig en met een beheerste dominantie en een groot analytisch vermogen; een raadgever en helper, een man van rechtspraak; bezit macht over leven en dood.