Zwaarden Koningin

Deze weduwenkaart belichaamt verdriet. Zwaarden Koningin is behoedzaam, sterk en intelligent, maar kan ook intolerant en rancuneus zijn. Ze duit ook op strijd tussen geestelijke en materiele waarden en kan staan voor een ander land of inwoonster daarvan. 

Trefwoorden Rechtop: een subtiel persoon die groot geluk heeft gekend maar nu angsten het lijden van ongeluk en tegenslag beleeft, het lijden wordt waardig gedragen en heeft een louterend effect, een groot vrouwelijk verdriet, een rouwproces, onvruchtbaarheid, ontbering, eenzaamheid, het ongeluk wordt waardig gedragen, mogelijk weduw(naar)schap of scheiding, een intelligente vrouw die door het lijden wordt gelouterd, in verlegenheid worden gebracht, fijngevoelig jegens de andere, waakzaam, intelligent, schepte van geest. 

Trefwoorden Ondersteboven: buitenkant onberispelijk maar onbetrouwbaar, fatale vrouw, bekrompen van geest, slecht humeur, voortdurend klagen, ingebeelde ziektes, preutsheid, een schijnrelatie, domme en ijdele vrouw, geheime vijanden, psychisch afwezig, kwaadaardigheid, wraakzuchtig, boosaardig en gevaarlijk persoon. 

Een ernstige, gevoelig vrouw met witblond haar en grijsblauwe ogen. Moeder of grootmoeder, academische gevormd, grote kracht, scherpte van geest en nobel van optreden.